2021. 06. 18. – 07. 03.

Helyszín:

Vajda Múzeum

Kurátor:

Muladi Brigitta

Megnyitó:

2021. június 17., 18:00

Balogh László pályája a ’60-as években kezdődik szülővárosában, Szentendrén. Látásmódját elsősorban atyai barátja, Barcsay Jenő, és a városban működő Deli Antal, Vajda Lajos, Kmetty János művészete alapozza meg, de utazásai kitágítják az alkotói horizontját. Balogh ma is aktív, szenvedélyes költői alkat, azonban munkái fegyelmezett, szigorúan felépített konstrukciók, amelyeknek belső szabályai az évek múltával lazulnak és a legutolsó műveken oldottabbá válnak. Korai, ’60-as évekbeli korszakában született művei rendszerbe foglalt ritmusok, olykor statikusan zárt kompozíciók, szinte logó-szerűen sűrítik a város jelentéstartalmait, amelyben ma is él (Vízparti házak, Rab Ráby háza, Tornyok). A ‘70-es és ’80-as években már stabil képi absztrakciója geometrikus és organikus, de a látványra utaló motívumok használatára redukálódik (Gyászolók, Tűzfalak, Architektúra). Az évek során egyre karakteresebbé, tisztábbá váló, konstruktív, ugyanakkor erősen emocionális, spontán alkotói módszerébe beengedi a korábbi organikus “lírai” alapformákat. Ugyanakkor a színek játékos dinamikájára, kontrasztjára-harmóniájára, intenzív erejére épített képei ekkor már mentesek a felismerhető valóságelemektől. Az IKON kiállítótérben bemutatott festményei felrajzolják Balogh László pályaívét. Emblematikus, korszakjelölő képeinek jelentős része a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből, az utóbbi évekből való festményei a művész műterméből kerülnek kiállításra.

Kiállításunk a Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programját a maga összetettségével jeleníti meg. Az elmúlt 12 évben folytatott tervásatások, leletmentések és műszeres lelőhelyfelderítések szakmai eredményeit, illetve a projektek során megtalált leleteket mutatjuk be. A kiállítás alapját a kiemelkedő jelentőségű új szerzemények képezik. Külön terem foglalkozik a kincs fogalmának régészeti értelmezésével. Itt elsősorban arany- és ezüsttárgyakat, különböző korokból származó kincs- és éremleleteket állítunk ki. Több mint egy évtizede zajlik programszerűen a különösen veszélyeztetett honfoglalás kori temetők leletmentése. Ezeknek az eredményeknek egy része még szintén ismeretlen a kutatás és a nagyközönség számára. További látványos eredményekkel szolgáló, tervszerű kutatási projekt a tatárjárás kori érem- és kincsleletek azonosítása, feltárása. Látható lesz a több ezres darabszámú érmét magába foglaló késő középkori – kora újkori érdi kincslelet is. Intézményünk önkéntesei országszerte vettek részt közösségi régészeti projektekben, az országos együttműködés eredményeit olyan emblematikus helyekről származó leletekkel illusztráljuk, mint például a muhi csatatér. A kiállítás nem kerüli meg a vegyes megítélésű fémkeresőzés problémáit, az összetett társadalmi jelenség árnyaltabb megközelítésére tesz kísérletet. Különösen gazdag interpretálási lehetőségeket kínálnak a múzeumbarát, etikus fémkeresőzés során megtalált fémleletek és a megtaláláshoz kapcsolódó történetek.

Balogh László festőművész, grafikus, 1930. január 12-én született Szentendrén.
Díjak, kitüntetések: 1994: A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje; 1995: Szentendre Város Díszpolgára; 1997: Szentendre Művészetéért díj; 1998: A Neufeld Anna Alaptívány díja; 2006: Munkácsy-díj; 2013: A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje; 2019: EMMI, Életműdíj

online jegyvásárlás